ANAVATAN OLANAKLARI

İlkokullar

Hayatın başarısının zenginlikle değil bilgiyle ölçülmesi gerektiği bir gerçektir.
Anavatan İlköğretim Okulu’nun iyi tanımlanmış hedefine, öğrenciyi yaşam boyu öğrenen biri olarak hazırlamak için okulu “akademisyenlerin ötesinde benzersiz bir öğrenme okulu” olarak farklılaştıracak modern Beyin gelişimi teorisi tarafından tasarlanan geleneksel okul yaklaşımından farklı bir okul ortamı sağlayarak ulaşılacaktır.

Benzersiz Yapı

Anavatan İlköğretim Okulu tesisleri, onları kullanan insanlar düşünülerek inşa edilmiştir. Enerji seviyeleri yüksek ve meraklı zihinlere sahip çocukların uğrak yeri olması amaçlanan bir alan için gereken karmaşık planlamanın bir sonucu. Kampüsün güvenli, emniyetli ve şehir kargaşasından büyük ölçüde izole edilmiş olmasına özel önem verilmektedir. Öne çıkan altyapı unsurları şunlardır,

ANAVATAN OLANAKLARI

Dünya Standartlarında Daha Fazla Olanaklar

Sağlığınıza, mutluluğunuza, refahınıza ve güvenliğinize başka hiç kimsenin gösteremeyeceği özeni gösteriyoruz!

Daha fazla bilgi ister misiniz?