Säkerställande av hållbarhet på Fatherland

Hur vi arbetar med hållbarhet

På grund av denna enorma efterfrågan, som har rapporterats i media av ledande TV-stationer, vill vi presentera utvecklingen av Fatherland, ett komplex för underhållning, turism, utbildning och lyxiga bostäder. – En extraordinär innovativ, ekologiskt hållbar, grön stad som innehåller en ledande infrastruktur för underhållning, affärsverksamhet, turism, skolor, idrottsanläggningar och gym. Spa- och wellnessanläggningar samt ett mycket exklusivt och lugnt bostadsområde med säkerhet dygnet runt.

Centrum för politiska frågor

Fatherland PolicyCenter utvecklar och främjar hållbara, faktabaserade politiska lösningar för att främja en inkluderande ekonomisk tillväxt runt om i världen.

“Vår idé är enkel: att länka afrikanska ättlingar tillbaka till sitt ursprung.”

Guy Hawkins

Vice ordförande för Fatherland The African Creative City.

Håll dig informerad

Anmäl dig för att få uppdateringar om hur vi använder vår expertis, våra data, resurser och vår skala för att öppna nya vägar till ekonomiska möjligheter och driva tillväxt för alla i samhällen runt om i världen.