FATHERLAND BADAGRY - Logo

Villkor för tjänsten

Villkor för tjänsten

Senast uppdaterad: Nov 01, 2022

1. INLEDNING

Välkommen till Fatherland Badagry (“Företaget”, “vi”, “vår”, “våra”, “oss”)

Dessa användarvillkor (“villkor”, “användarvillkor”) reglerar din användning av vår webbplats på följande adress https://fatherlandbadagry.com/ (tillsammans eller enskilt “tjänsten”) som drivs av FATHERLAND BADAGRY

Vår sekretesspolicy reglerar också din användning av vår tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som kommer från din användning av våra webbsidor.

Ditt avtal med oss omfattar dessa villkor och vår sekretesspolicy (“avtal”). Du bekräftar att du har läst och förstått avtalen och samtycker till att vara bunden av dem.

Om du inte samtycker till (eller inte kan följa) avtalen får du inte använda tjänsten, men låt oss veta det genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress [email protected] så att vi kan försöka hitta en lösning. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.

 1. Kommunikation

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och annan information som vi kan skicka. Du kan dock välja att inte längre ta emot någon eller några av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avregistrering eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

 1. Inköp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via Tjänsten (“köp”) kan du bli ombedd att lämna viss information som är relevant för ditt köp, inklusive men inte begränsat till ditt kredit- eller betalkortsnummer, kortets utgångsdatum, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du försäkrar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda kort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp, och att (ii) den information som du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Vi kan använda oss av tjänster från tredje part för att underlätta betalning och slutförande av köp. Genom att skicka in din information ger du oss rätt att tillhandahålla informationen till dessa tredje parter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera din beställning när som helst av skäl som inkluderar men inte är begränsade till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

 1. Tävlingar, utlottningar och kampanjer

Alla tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer (tillsammans “kampanjer”) som görs tillgängliga via tjänsten kan regleras av regler som är separata från dessa användarvillkor. Om du deltar i någon kampanj bör du läsa igenom de tillämpliga reglerna och vår sekretesspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa användarvillkor gäller reglerna för kampanjen.

 1. Återbetalningar

Vi utfärdar återbetalningar för kontrakt inom 90 dagar (vänligen bekräfta) från det ursprungliga köpet av kontraktet.

 1. Innehåll

Innehåll som finns på eller via denna tjänst tillhör Fatherland Badagry eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, ändra, överföra, återanvända, ladda ner, lägga upp på nytt, kopiera eller använda innehållet, helt eller delvis, för kommersiella syften eller för personlig vinning, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från oss.

 1. Förbjudna användningsområden

Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren. Du samtycker till att inte använda tjänsten:

0.1. På något sätt som strider mot tillämplig nationell eller internationell lag eller förordning.

0.2. I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll eller på annat sätt.

0.3. För att överföra, eller få någon att skicka, reklam eller marknadsföringsmaterial, inklusive skräppost, kedjebrev, skräppost eller andra liknande förfrågningar.

0.4. Att utge sig för att vara eller försöka utge sig för att vara företaget, en anställd på företaget, en annan användare eller någon annan person eller enhet.

0.5. På något sätt som inkräktar på andras rättigheter eller på något sätt är olagligt, hotfullt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med olagliga, olagliga, bedrägliga eller skadliga syften eller aktiviteter.

0.6. Att delta i något annat beteende som begränsar eller hindrar någon från att använda eller njuta av tjänsten, eller som enligt vår bedömning kan skada eller förolämpa företaget eller användarna av tjänsten eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom samtycker du till att inte:

0.1. Använda Tjänsten på ett sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsten eller störa någon annan parts användning av Tjänsten, inklusive deras förmåga att delta i realtidsaktiviteter via Tjänsten.

0.2. Använda robotar, spindlar eller andra automatiska anordningar, processer eller medel för att få tillgång till tjänsten i något syfte, inklusive övervakning eller kopiering av material i tjänsten.

0.3. Använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet i tjänsten eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.

0.4. Använda någon anordning, programvara eller rutin som stör tjänstens funktion.

0.5. införa virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

0.6. Försöka få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa delar av Tjänsten, servern som Tjänsten lagras på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Tjänsten.

0.7. Attackera tjänsten via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

0.8. Vidta åtgärder som kan skada eller förfalska företagets kreditbetyg.

0.9. På annat sätt försöka störa tjänstens funktion.

 1. Analyser

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 1. Används inte av minderåriga

Tjänsten är endast avsedd för åtkomst och användning av personer som är minst arton (18) år gamla. Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten garanterar och försäkrar du att du är minst arton (18) år gammal och att du har full behörighet, rätt och kapacitet att ingå detta avtal och följa alla villkor i Villkoren. Om du inte är minst arton (18) år gammal är det förbjudet för dig att både få tillgång till och använda tjänsten.

 1. Konton

När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att den information du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell vid varje tidpunkt. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan leda till att ditt konto i tjänsten omedelbart avslutas.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, inklusive men inte begränsat till att begränsa åtkomsten till din dator och/eller ditt konto. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som sker under ditt konto och/eller lösenord, oavsett om ditt lösenord är för vår tjänst eller en tredjepartstjänst. Du måste meddela oss omedelbart när du får kännedom om ett brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda namnet på en annan person eller enhet som användarnamn eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som omfattas av rättigheter som tillhör en annan person eller enhet än du, utan lämpligt tillstånd. Du får inte använda ett namn som är stötande, vulgärt eller obscent som användarnamn.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande.

 1. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (med undantag för innehåll som tillhandahålls av användare), egenskaper och funktionalitet är och förblir Faderland Badagrys och dess licensgivares exklusiva egendom. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i och utländska länder. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Fatherland Badagry.

 1. Upphovsrätt och varumärken

De varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen tillhör Fatherland Travels. All information och allt innehåll, inklusive alla programvaror som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (“innehåll”), är upphovsrättsligt skyddade. Det är förbjudet för användare att ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa derivatverk eller använda innehåll som är tillgängligt på eller via webbplatsen för kommersiella eller offentliga ändamål.

 1. Felrapportering och återkoppling

Du kan förse oss antingen direkt på [email protected] eller via webbplatser och verktyg från tredje part med information och feedback om fel, förslag till förbättringar, idéer, problem, klagomål och andra frågor som rör vår tjänst (“Feedback”). Du bekräftar och godkänner att: (i) du får inte behålla, förvärva eller hävda någon immateriell rättighet eller annan rättighet, titel eller intresse i eller till återkopplingen; (ii) Företaget kan ha utvecklingsidéer som liknar återkopplingen; (iii) återkopplingen inte innehåller konfidentiell information eller information som är skyddad av dig eller någon tredje part; och (iv) Företaget är inte skyldigt att iaktta sekretess i fråga om återkopplingen. Om överföringen av äganderätten till återkopplingen inte är möjlig på grund av tillämpliga obligatoriska lagar, ger du företaget och dess dotterbolag en exklusiv, överförbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicensierbar, obegränsad och evig rätt att använda (inklusive kopiera, ändra, skapa derivat, publicera, distribuera och kommersialisera) återkopplingen på vilket sätt som helst och för vilket ändamål som helst.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Fatherland Badagry.

Fatherland Badagry har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte att någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser erbjuder sina tjänster.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE SKA VARA ANSVARIGT, DIREKT ELLER INDIREKT, FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST SOM ORSAKATS ELLER PÅSTÅS HA ORSAKATS AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL SÅDANT INNEHÅLL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER VIA SÅDANA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART.

VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU LÄSER ANVÄNDARVILLKOREN OCH SEKRETESSPOLICYN FÖR ALLA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART SOM DU BESÖKER.

 1. Ansvarsfriskrivning

DESSA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGET I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DE ÄR TILLGÄNGLIGA. FÖRETAGET GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR HUR DERAS TJÄNSTER FUNGERAR ELLER FÖR DEN INFORMATION, DET INNEHÅLL ELLER DET MATERIAL SOM INGÅR I DEM. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV DESSA TJÄNSTER, DERAS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS FRÅN OSS SKER PÅ EGEN RISK.

VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON MED ANKNYTNING TILL FÖRETAGET LÄMNAR NÅGRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM TJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR ATT TJÄNSTERNA, DERAS INNEHÅLL, ELLER ALLA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVERN SOM GÖR DEM TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER ALLA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA PÅ ANNAT SÄTT KOMMER ATT UPPFYLLA DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR.

FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE ÖVERTRÄDELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL.

DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE DE GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

 1. Begränsning av ansvar

OM DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG KOMMER DU INTE ATT HÅLLA OSS OCH VÅRA TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER SKADESLÖSA FÖR NÅGON INDIREKT, STRAFFSKADLIG, SÄRSKILD, TILLFÄLLIG ELLER FÖLJDSKADA, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅR (INKLUSIVE ADVOKATKOSTNADER OCH ALLA RELATERADE KOSTNADER OCH UTGIFTER FÖR RÄTTSTVISTER OCH SKILJEFÖRFARANDEN, ELLER VID RÄTTEGÅNG ELLER ÖVERKLAGANDE, OM DET FINNS, OAVSETT OM RÄTTSTVISTER ELLER SKILJEFÖRFARANDEN INLEDS ELLER INTE), OAVSETT OM DET RÖR SIG OM EN TALAN OM KONTRAKT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ÅTGÄRD, ELLER OM DET UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KRAV PÅ PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL OCH EVENTUELLA ÖVERTRÄDELSER FRÅN DIN SIDA AV FEDERALA, DELSTATLIGA ELLER LOKALA LAGAR, STADGAR, REGLER ELLER BESTÄMMELSER, ÄVEN OM FÖRETAGET TIDIGARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. OM DET FINNS ETT ANSVAR FRÅN FÖRETAGETS SIDA, SÅ ÄR DET BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM BETALATS FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER DET ATT FINNAS FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADOR. I VISSA STATER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA STRAFFSKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DEN TIDIGARE BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTNINGEN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

 1. Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto och spärra tillgången till Tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda Tjänsten.

Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

 1. Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Nigeria, EU och USA, vilken lag som gäller för avtalet utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser.

Vår underlåtenhet att tillämpa någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att fortsätta att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha haft mellan oss om tjänsten.

 1. Ändringar i tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår tjänst, och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller via tjänsten, efter eget gottfinnande och utan förvarning. Vi kan inte hållas ansvariga om hela eller delar av tjänsten av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Ibland kan vi begränsa tillgången till vissa delar av Tjänsten, eller hela Tjänsten, för användare, inklusive registrerade användare.

 1. Ändringar av villkor

Vi kan ändra villkoren när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor.

Din fortsatta användning av plattformen efter att de reviderade villkoren har publicerats innebär att du accepterar och samtycker till ändringarna. Du förväntas kontrollera den här sidan ofta så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att eventuella ändringar har trätt i kraft godkänner du att du är bunden av de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre rätt att använda tjänsten.

 1. Upphävande och åtskiljbarhet

Inget av Företagets avstående från något villkor som anges i Villkoren ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller ett avstående från något annat villkor, och om Företaget inte hävdar en rättighet eller bestämmelse enligt Villkoren ska det inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i villkoren anses av en domstol eller annan behörig domstol vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska en sådan bestämmelse elimineras eller begränsas i minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i villkoren fortsätter att gälla fullt ut.

 1. Tack

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DEM.

 1. Kontakta oss

Skicka din feedback, dina kommentarer och dina förfrågningar om teknisk support via e-post: [email protected]