Leveransplan

Sammanfattning av målen

01

Högkvalitativa bostäder som är redo för nollutsläpp och hållbar. Målnivåer ska fastställas till 2025.

02

Platser och utveckling som genomgående är lågt belönade kol, naturrik och motståndskraftig, hälsosamma, väl utformade och vacker till år 2025.

03

Produktions- och byggmetoder som är nettonoll och hållbara 2050 med betydande framsteg 2025 och 2030.

04

Företagens verksamhet i linje med Race to Zero: nettonoll till 2050 med en 50-procentig minskning till 2030.

Leveransplan för fosterlandet

Planen är uppdelad i fyra områden: hemdriften, produktion och byggande, planering och platsskapande samt verksamheten som helhet, med stöd av en färdplan för varje område. Planen är uppdelad i fyra områden: hemdriften, produktion och byggande, planering och platsskapande samt verksamheten som helhet, med stöd av en färdplan för varje område. Planen är uppdelad i fyra områden: drift av hemmet, produktion och konstruktion,