FÄDERNESLANDETS BEKVÄMLIGHETER

Grundskolor

Ett faktum att livets framgång bör mätas med kunskap och inte med rikedom.
Det väldefinierade målet för Fatherland Elementary School ska uppnås genom att tillhandahålla en skolmiljö som skiljer sig från den traditionella skolgången enligt den moderna teorin om hjärnans utveckling, vilket ska göra skolan till “en unik skola för lärande bortom akademin” för att förbereda den lärande för ett livslångt lärande.

Unikt byggd

Faderlands grundskolas lokaler byggs med tanke på de människor som använder dem. Ett resultat av den noggranna planering som krävs för ett område som är avsett att besökas av barn med hög energinivå och nyfikna sinnen. Särskild vikt läggs vid att göra campuset tryggt, säkert och i stor utsträckning isolerat från stadens tumult. De viktigaste infrastrukturella punkterna är,

Är du intresserad av mer information?