VOORZIENINGEN IN HET VADERLAND

Bankfaciliteiten

Faciliteiten zijn financiële steunprogramma’s die door banken en kredietinstellingen worden aangeboden om bedrijven te helpen. De belangrijkste soorten faciliteiten zijn rekening-courantkredieten, zakelijke kredietlijnen, termijnleningen en kredietbrieven. Een faciliteit is in wezen een andere naam voor een lening die door een onderneming wordt aangegaan.

Financiering

Het zijn commerciële leningen voor appartementsgebouwen of complexen. Chase verstrekt termijnfinanciering van $500.000 tot meer dan $25 miljoen voor de aankoop of herfinanciering van gestabiliseerde appartementsgebouwen met ten minste vijf eenheden.

VOORZIENINGEN IN HET VADERLAND

Meer voorzieningen van wereldklasse

Wij besteden aandacht aan uw gezondheid, geluk, welzijn en veiligheid zoals niemand anders dat kan!

Wilt u meer informatie?